Tương lai phát triển ngành sô cô la phụ thuộc vào nguồn cung ứng nguyên liệu ca cao

Sô cô la là hương vị được ưa thích nhất trên thế giới, sản lượng sô cô la tiêu thụ hàng năm ngày càng tăng cao. Mặc dù sản phẩm sô cô la đang dần trở nên phổ biến với người tiêu dùng, nhưng cộng đồng nông dân trồng ca cao vẫn không thể có một cuộc sống no đủ, bởi những thách thức về kinh tế, môi trường và xã hội.

 

Cacao-Trace đại diện cho sô cô la chất lượng cao và có tính bền vững. Đây là chương trình mang lại lợi ích song phương dựa trên việc đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng canh tác của nông dân, từ đó giúp họ tăng năng suất và có thu nhập ổn định. Giúp nông dân tăng lợi ích kinh tế khi trồng ca cao cũng chính là bảo vệ và phát triển nguồn cung ca cao bền vững.

First Chocolate Bonus redistributed to farmers in Vietnam vi

Chương trình " Cộng thưởng sô cô la" lần đầu tiên được thực hiện và trao tận tay nông dân tại Việt Nam

 

Chúng tôi tin rằng trong toàn bộ chuỗi cung ứng sô cô la, người nông dân trồng ca cao nên được hưởng một khoản lợi nhuận lớn hơn. Sau một năm thử nghiệm, chương trình "Cộng thưởng sô cô la" đã được thực hiện vào năm 2016. Tính đến nay khoảng 80% nông dân đã tham gia chương trình. Nhờ sự ủng hộ mua sô cô la chứng nhận Cacao-Trace từ khách hàng, chúng tôi đã trao thưởng 136.235 USD cho 2.218 nông dân và nhà thu mua tại Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức 3 đợt trao thưởng với sự tham gia của nông dân, đội ngũ Puratos và nhân viên kiểm toán của bên thứ ba. Tổ chức "Next Generation Foundation" kỳ vọng sẽ gây được quỹ lớn hơn từ doanh thu bán hàng của các sản phẩm chứng nhận Cacao-Trace trong những năm tới.