Tương lai phát triển ngành sô cô la phụ thuộc vào nguồn cung ứng nguyên liệu ca cao

Sô cô la là hương vị được ưa thích nhất trên thế giới, sản lượng sô cô la tiêu thụ hàng năm ngày càng tăng cao. Mặc dù sản phẩm sô cô la đang dần trở nên phổ biến với người tiêu dùng, nhưng cộng đồng nông dân trồng ca cao vẫn không thể có một cuộc sống no đủ, bởi những thách thức về kinh tế, môi trường và xã hội.

 

Cacao-Trace đại diện cho sô cô la chất lượng cao và có tính bền vững. Đây là chương trình mang lại lợi ích song phương dựa trên việc đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng canh tác của nông dân, từ đó giúp họ tăng năng suất và có thu nhập ổn định. Giúp nông dân tăng lợi ích kinh tế khi trồng ca cao cũng chính là bảo vệ và phát triển nguồn cung ca cao bền vững.