Phát triển thế hệ kế tục trồng ca cao

cacao-trace improving lives vi

Cacao – Trace – Cải thiện cuộc sống bằng cách cải thiện kỹ năng canh tác

Cacao-Trace chính là câu trả lời cho bài toán nguồn cung ca cao bền vững. Hướng tiếp cận của Cacao-Trace dựa trên sự kết hợp và đặt các yếu tố môi trường, tài chính, con người làm trung tâm phát triển, tất cả nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng canh tác cho người nông dân. Cacao-Trace tập trung vào mặt chất lượng, truyền đạt kiến thức và đào tạo nông dân giúp họ canh tác bền vững và đạt năng suất cao, từ đó giúp nông dân có cuộc sống tốt đẹp hơn đồng thời phát triển nguồn cung ứng ca cao bền vững.


Cacao-Trace là chứng nhận cho nguồn hạt ca cao chất lượng cao, phát triển bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc. Chương trình Cacao-Trace không ngừng được cải tiến và hàng năm đều được công ty kiểm toán độc lập kiểm tra và chứng nhận.

Extra bonus vi

Chương trình thưởng khi mua sản phẩm sô cô la tiêu chuẩn Cacao-Trace

Khi mua sô cô la tiêu chuẩn Cacao-Trace là bạn đang chung tay cùng chúng tôi bảo vệ nguồn cung ca cao dài hạn và góp phần giúp nông dân thoát nghèo. Chương trình “Cộng thưởng sô cô la” của chúng tôi cam kết với mỗi kg sô cô la được bán ra thị trường nông dân sẽ được nhận khoản thưởng 10 cent. Hệ thống thưởng được vận hành bởi tổ chức “Next Generation Cacao”,  đảm bảo 100% nguồn thưởng được trao tận tay người nông dân. Chương trình này đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng ca cao, từ người nông dân trồng ca cao, các nhà sản xuất sô cô la, các nhà phân phối cho đến tất cả người tiêu dùng yêu thích sô cô la trên thế giới.

Khoản thưởng dành cho ca cao chất lượng tốt

Khoản thưởng dành cho ca cao chất lượng tốt

Cacao-Trace có khoản thưởng dựa trên chất lượng hạt ca cao mà nông dân trồng được. Cải thiện chất lượng hạt ca cao đồng nghĩa với việc nông dân kiếm được thu nhập cao hơn, từ đó tạo động lực để họ tiếp tục cải thiện chất lượng hạt cao cao. Đồng thời khi có thu nhập cao hơn, nông dân có thể đầu tư ngược trở lại cho nông trang của họ, nâng cao kỹ năng canh tác và cải thiện cuộc sống gia đình. 

Building confidence through supply chain transparency & traceability vi

Củng cố chương trình bằng cách xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc

Khi mua sản phẩm sô cô la chứng nhận Cacao-Trace là bạn đã giúp nông dân có thu nhập và cuộc sống tốt hơn. Quy trình sản xuất sô cô la theo tiêu chuẩn Cacao-Trace được kiểm soát chặt chẽ, từ khâu thu mua trái đến thành phẩm sô cô la, đặc biệt hạt ca cao tiêu chuẩn Cacao-Trace được kiểm soát riêng biệt so với hạt ca cao thông thường nên sản phẩm sô cô la Cacao-Trace có thể truy xuất nguồn gốc. Mỗi lô hàng hạt Cacao-Trace đều được đăng ký và kiểm định trước khi ra thị trường.